Wees jezelf,
Er zijn al zoveel anderen

DSC_0166 christophe

KINDER COACHING

Ouders willen hun kind het liefst gelukkig zien.

Er wordt in onze maatschappij echter veel van kinderen verwacht. Bij voorkeur dat een kind binnen de aangegeven bandbreedte blijft, qua leerprestaties en qua gedrag.

Niet ieder kind kan en/of wil dat. En een kind dat niet aan verwachtingen kan of wil voldoen raakt vaak gefrustreerd.

Dit kan de volgende gevolgen hebben:

 • Schoolprestaties verslechteren
 • Het zelfvertrouwen neemt af
 • Valt buiten de groep
 • Boosheid en woede uitbarstingen nemen toe
 • Een kind wordt steeds stiller, trekt zich terug
 • Faalangst

Als ouder(s) is het lastig om hier “grip” op te krijgen en/of dit te begrijpen, laat staan om te zorgen dat je kind weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten.

MIRR kan hier door middel van coaching bij helpen. MIRR gaat uit van mogelijkheden en kwaliteiten. Tijdens het coachtraject benoemen we wat het kind zelf als lastig ervaart, wat hij of zij als doel heeft en ontdekken we gaandeweg hoe we dat kunnen bereiken.

Met als resultaat een kind dat inzicht heeft in zijn/haar kwaliteiten en daardoor meer kan denken in mogelijkheden. Maar bovenal een kind dat weer lekker in zijn/haar vel zit.

Verloop traject

Tijdens het eerste contact met ouders kan er een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend intakegesprek met uw kind.

In dit intakegesprek kijken we of er een “klik” is, en proberen we het probleem/de vraag te formuleren. Dit gesprek duurt 45 minuten. Direct aansluitend vindt er een gesprek van 15 minuten plaats waar kind en ouder(s) bij aanwezig zijn.

Tijdens of maximaal 48 uur na dit gesprek, geeft u aan of uw kind verder wil met coaching.

De coachgesprekken worden gevoerd alleen met uw kind

 • Een gesprek duurt 45 – 60 minuten
 • De gesprekken vinden om de 2 a 3 weken plaats (tenzij anders afgesproken)
 • Na 4 sessies vindt een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s) en uw kind
 • In het evaluatiegesprek wordt besproken wat er gedaan is en hoe het vervolg van het traject er zal uitzien
 • Tijdens de sessies wisselen we gesprekken af met creativiteit, spelletjes, schrijven en/of beweging.