Kindercoaching

Ouders willen hun kind het liefst gelukkig zien. Er wordt in onze maatschappij echter veel van kinderen verwacht. Bij voorkeur dat een kind binnen de aangegeven bandbreedte blijft, qua leerprestaties en qua gedrag. Niet ieder kind kan en/of wil dat. En een kind dat niet aan verwachtingen kan of wil voldoen raakt vaak gefrustreerd. MIRR kan hierbij goed helpen.

En een kind dat niet aan verwachtingen kan of wil voldoen raakt vaak gefrustreerd.

Dit kan de volgende gevolgen hebben:

  • Schoolprestaties verslechteren
  • Het zelfvertrouwen neemt af
  • Valt buiten de groep
  • Boosheid en woede uitbarstingen nemen toe
  • Een kind wordt steeds stiller, trekt zich terug
  • Faalangst

Als ouder(s) is het lastig om hier “grip” op te krijgen en/of dit te begrijpen, laat staan om te zorgen dat je kind weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten.

MIRR kan hier door middel van coaching bij helpen. MIRR gaat uit van mogelijkheden en kwaliteiten. Tijdens het coachtraject benoemen we wat het kind zelf als lastig ervaart, wat hij of zij als doel heeft en ontdekken we gaandeweg hoe we dat kunnen bereiken.

Met als resultaat een kind dat inzicht heeft in zijn/haar kwaliteiten en daardoor meer kan denken in mogelijkheden. Maar bovenal met als resultaat een kind dat weer lekker in zijn/haar vel zit.

Verloop van het traject

Het kennismakingsgesprek

We starten met een intakegesprek hierin kijken we of er een “klik” is, en proberen we het probleem/de vraag te formuleren. De laatste 15 minuten van dit gesprek schuift een van de ouders aan, het totale gesprek duurt maximaal 60 minuten. Tijdens of maximaal 48 uur na dit gesprek, geeft u aan of uw kind verder wil met coaching.

De coachgesprekken

De coachgesprekken worden gevoerd alleen met uw kind

  • Een gesprek duurt 45 – 60 minuten
  • De gesprekken vinden eenmaal per week of om de week plaats
  • Tijdens het 4e gesprek blikken we kort terug op de afgelopen gesprekken en kijken we naar het vervolg ook koppelt MIRR dit kort terug per email aan een van de ouders
  • Tijdens de sessies wisselen we gesprekken af met creativiteit, spelletjes, schrijven en/of beweging.

Meer informatie over kindercoaching?

Laat hieronder je telefoonnummer/e-mailadres achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met jou op.